Hãy là một người bán hàng có cảm xúc, điều này sẽ quyết định việc khách hàng mua từ bạn!

Hãy là người bán hàng có cảm xúc, nhưng đừng bán một cảm xúc nhất định cho mọi khách hàng. Bạn bán cho khách hàng cảm xúc thì chính cảm xúc đó sẽ quyết định giá bán sản phẩm của…

Hiệu ứng chim mồi trong bán hàng

Trong quá trình mua sắm hàng ngày, có một thủ thuật làm khách hàng móc hầu bao đầy tinh tế nhưng cũng cực kỳ hiệu quả khi ai cũng vui vẻ nghĩ rằng mình đã có lựa chọn đúng đắn. Hiệu ứng…