LIÊN MINH tổ chức team building tại Phan Thiết – Bình Thuận

Song song với sự phát triển của doanh nghiệp là việc tạo ra đời sống tinh thần tập thể để nhân viên có hoạt động hiệu quả. Vừa qua, Liên Minh đã có buổi team building tại resort Sonata Phan Thiết với các hoạt động vui chơi giải trí nhằm tăng tinh thần đoàn kết và hiểu nhau hơn.

Cốt lõi của một tập thể vững mạnh là sự gắn kết, mỗi người đều cảm thấy mình là thành viên của nhóm, cảm thấy mình có giá trị và quan trọng. Hiểu về những người cùng làm việc với mình là điều rất cần thiết để xây dựng nên một ý thức mạnh mẽ về sự thấu hiểu và tin tưởng. Liên Minh hi vọng chuyến đi vừa qua sẽ giúp các thành viên có thời gian hiểu nhau hơn và từ đó hình thành niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau, mong rằng niềm tin đó sẽ theo anh chị đi cùng với sự phát triển lớn mạnh của Liên Minh trong thời gian tới.

Lê Vũ Trường An - CEO Thiên Thành Realty

Tập thể anh em Thiên Thành tại Sonata Resort

Bình Minh trên Đồi Cát Trắng - Phan Thiết

Bãi biển Phan Thiết - Bình Thuận

Liên Minh hi vọng chuyến đi vừa qua sẽ giúp các thành viên có thời gian hiểu nhau hơn và từ đó hình thành niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau, mong rằng niềm tin đó sẽ theo anh chị đi cùng với sự phát triển lớn mạnh của Liên Minh trong thời gian tới.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *