Thông báo lịch nghỉ tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

Căn cứ vào Quy định Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày lễ lớn trong năm.
Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty thông báo lịch nghỉ Tết của Công ty Cổ phần BĐS Liên Minh Land như sau:

THỜI GIAN NGHỈ:

Tết Âm lịch Kỷ Hợi năm 2019: Toàn thể CB – CNV được nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 02/02/2019 (tức 28/12 Âm lịch) đến hết 11/02/2019 (tức 07/01 Âm lịch). Ngày 12/02/2019 (Thứ 3) đi làm bình thường.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *